1) Responsable del fitxer i tractament

 

– Nom: BUFETE MARROQUIN, ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.P. (d’ara endavant, “BUFETE MARROQUIN”).

– CIF: B-64806607

– Domicili fiscal: carrer Bori i Fontestá, 6, 5º, 08021 Barcelona.

– Direcció de correu electrònic: protecciondatos@bufetemarroquin.com

– Telèfono: 93 201 35 11

– Còdi Deontològic de l’Advocacia Espanyola, Reglament del Procedimient Disciplinari de l’Advocacia Espanyola.

2) Finalitats del tractament de dades i base legitimadora

 

Sol.licitud d’informació: la finalitat del tractament de les seves dades és poder atendre la sol·licitud d’informació realitzada a través del formulari de contacte. Té dret a retirar el consentiment prestat, en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Sol·licitud de pràctiques o llocs d’ocupació: L’aspirant autoritza al fet que Bufete Marroquín analitzi els documents que se li remetin, així com valorar la informació que reveli en l’entrevista de treball, amb la finalitat de valorar la seva candidatura i poder, si escau, oferir-li un lloc dins del nostre despatx. En cas que no ens faciliti aquestes dades, no podrem incloure-ho en les ofertes de treball o passanties corresponents. Té dret a retirar el consentiment prestat, en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Clients: la finalitat de les dades dels clients és la prestació del servei sol·licitat sobre la base legítima de la relació contractual existent. En cas que no ens faciliti aquestes dades, no podrem prestar-li el servei o donar-li l’assistència legal sol·licitada.

3) Terminis de conservació de les dades

 

Dades de les sol·licituds d’informació: La finalitat del tractament és únicament prestar-li la informació que ens requerit o contestar a la seva consulta.

Dades dels postulants a pràctiques o a llocs d’ocupació: En cas que el candidat no sigui seleccionat, podrem conservar el seu currículum fins a:
2 anys, amb la finalitat d’incorporar-ho a futures convocatòries, excepte el candidat manifesti el contrari.

Dades dels Clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei contractat pel Client. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 

– 4 anys, respecte a obligacions en matèria de l’Ordre Social (Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social i la Llei General Tributària).

– 5 anys, respecte a accions personalíssimes (Art. 1964 Codi Civil).

– 6 anys, en relació a l’àmbit mercantil (Art. 30 Codi de Comerç).

– 10 anys, d’acord amb la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (Art. 25).

 

L’informem que no està previst prendre decisions automatitzades ni l’elaboració de perfils amb les dades personals recaptades.

4) Exercici de drets

 

El tractament de les seves dades personals per BUFETE MARROQUIN es realitzarà en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal i dels serveis de la societat de la informació.

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a BUFETE MARROQUIN, carrer Bori i Fontestà, 6, 5è, 08021 Barcelona o a l’adreça de correu electrònic protecciondatos@bufetemarrroquin.com, incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document equivalent que li identifiqui.

Vostè pot retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que no s’hagin atès correctament els seus drets, pot trobar els formularis per a exercitar els seus drets davant l’autoritat de control corresponent que, en el nostre cas, és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.