Transaccions. Fusions i Adquisicions (M&A)

L’àrea de Transaccions – Fusions i Adquisicions es dedica i té una àmplia experiència en la planificació i execució de tota mena d’operacions de fusió, escissió o segregació, així com de compravenda de societats tant multinacionals com empreses familiars, branques d’activitat, actius o unitats productives.

 

Part del nostre èxit resideix en la nostra capacitat per a assessorar de manera transversal i completa qualsevol transacció, considerant tant els aspectes estrictament jurídics com els economicofinancers i operatius, ja sigui mitjançant el nostre propi equip multidisciplinari o en col·laboració amb altres professionals com ara assessors financers o consultors de negoci.

 

El nostre assessorament comprèn tots els treballs relatius tant a la preparació de la transacció (definició de l’estructura fiscal i legal més eficient i redacció de tots els documents preparatoris com ara acords de confidencialitat –NDA-, cartes d’intencions, memoràndums d’entesa –MOU-, etc.), com a la pròpia formalització de la mateixa (contractes de compravenda – SPA-, acords d’inversió i pactes de socis –SHA-) incloent tot el procés de revisió i anàlisi legal –Due Diligence– que sol dur-se a terme en aquesta mena d’operacions.

 

D’altra banda, cal destacar que de la mà del Departament de Concursal-Reestructuracions i Insolvències, el nostre Despatx ha dut a terme nombroses operacions de compravenda de companyies/negocis en situació pre-concursal o concursal.

 

 

Contacte de l’Àrea de Pràctica: