Propietat industrial i intel.lectual i protecció de dades

Bufete Marroquín assessora en matèria de Dret de Propietat Industrial i Intel·lectual en tot el relacionat amb els actius intangibles dels nostres clients, incloent marques, patents, know-how, dissenys, així com tot tipus de creacions.

 

Dins dels nostres serveis destaquem la preparació, presentació i tramitació de sol·licituds de registre i d’oposicions davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) i l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), així com l’assessorament en la redacció de contractes de llicència i coexistència de marques i de cessió de tecnologia i, en general, en el disseny de l’estratègia de protecció dels actius intangibles.

 

Així mateix, Bufete Marroquín, presta els seus serveis en tots els aspectes relacionats amb la protecció de dades, des de l’adaptació a la normativa (LOPDGDD i RGPD) fins a l’assistència legal en procediments en aquesta matèria.

 

 

Contacte de l’Àrea de Pràctica: