Fiscal

L’àrea de fiscal és una de les més actives del Despatx, ja que ofereix assessorament continuat i específic en Dret Tributari, tant a empreses com a persones físiques, i dóna recolzament a la resta d’àrees de pràctica, assegurant que tota proposta o solució es planifiqui considerant aquesta perspectiva de l’ordenament jurídic.

 

L’equip de l’àrea fiscal de la Firma compta amb una preparació tècnica i experiència destacada en l’assessorament per a l’optimització de la fiscalitat en tota mena d’operacions mercantils, societàries i d’inversió, especialment immobiliària.

 

Els nostres serveis en Dret Tributari se centren en la tributació de residents i no residents, estructuració i successió de l’empresa familiar, planificació fiscal de patrimonis, assessorament en processos d’inspecció i actuacions i reclamacions enfront de l’Administració Tributària, suport per a l’acreditació de deduccions per I+D+i, deduccions per la producció cinematogràfica i la promoció de festivals culturals, incloses les actuacions relacionades amb la creació de vehicles per a l’optimització d’aquesta mena de deduccions, com poden ser les AIEs, qüestions relacionades amb incentius al mecenatge, així com l’assessorament complementari de la gestió comptable i financera de l’empresa.

 

Així mateix, aquesta àrea treballa en col·laboració molt estreta amb l’àrea de Litigació, Mediació i Arbitratge pel que respecta a totes aquelles controvèrsies i procediments d’índole tributària.

 

 

Contacte de l’Àrea de Pràctica: