Àrees de pràctica

Bufete Marroquín, com a firma full service, s’organitza en diferents àrees de pràctica a l’efecte de garantir un assessorament integral i transversal al client, proporcionant-li una solució segura, ràpida i completa.

  • Dret d'Empresa, Societari i Contratactació Mercantil

  • Transaccions. Fusions i Adquisicions (M&A)

  • Concursal. Reestructuracions i Insolvències

  • Propietat industrial i intel·lectual i protecció de dades