Laboral

Bufete Marroquín presta assessorament legal en totes aquelles qüestions jurídiques derivades de les relacions laborals entre l’empresa i els seus treballadors tant des de la perspectiva del Dret del Treball com de la Seguretat Social i la Prevenció de Riscos Laborals. Així mateix, col·labora estretament amb l’àrea de Concursal-Reestructuracions i Insolvències donant suport a la mateixa en tot el que afecta el Dret Laboral en empreses en situació d’insolvència.

 

Els nostres serveis se centren en l’assessorament en assumptes relatius a la contractació (negociació i redacció de contractes en totes la seva modalitats i de pactes sobre condicions de treball), recursos humans (retribució, protocols de conducta, polítiques de prevenció i riscos laborals), reorganitzacions i reestructuracions de plantilla amb assessorament i negociació en els procediments col·lectius (suspensions de contractes, acomiadaments col·lectius, modificacions de condicions de treball), assessorament en matèria administrativa i contenciosa-administrativa (prestacions contributives o no contributives, cotització a la Seguretat Social, Inspecció de Treball, accidents de treball, sancions), investigacions internes, compliance i en litigis davant la jurisdicció social i contenciosa-administrativa (reclamacions de quantitat, impugnació d’acomiadaments, extinció de contractes, etc.)

 

 

Contacte de l’Àrea de Pràctica: