Immobiliari i Urbanisme

Els nostres serveis en aquesta àrea se centren en l’assessorament integral a promotors, constructors i altres agents que intervenen en el mercat immobiliari, així com a inversors, nacionals i internacionals, SOCIMIS (societats cotitzades anònimes d’inversió en el mercat immobiliari) i particulars i empreses interessades en la compra i venda d’immobles.

 

Bufete Marroquín ofereix suport legal en totes les fases del procés immobiliari i de construcció, tenint una dilatada experiència en el disseny, negociació i execució d’operacions i promocions immobiliàries, compravendes i permutes immobiliàries, arrendaments urbans i rústics, contractats d’execució d’obra, consultoria tècnica, d’arquitectura, d’enginyeria, de project management, així com declaracions d’obra nova, propietat horitzontal, dret hipotecari-registral i, en general, en qualsevol negoci jurídic sobre actius immobiliaris.

 

Així mateix, en col·laboració amb l’àrea de Litigació, Bufete Marroquín ha intervingut en nombrosos procediments judicials i extrajudicials en matèria de responsabilitat dels agents de l’edificació.

 

També prestem assessorament en temes d’obtenció i tramitació de llicències, permisos i canvis d’ús, així com en totes aquelles qüestions derivades de la planificació i execució urbanística.

 

 

Contacte de l’Àrea de Pràctica: