Concursal. Reestructuracios i Insolvències

És una de les principals àrees de pràctica legal de Bufete Marroquín, tenint un especial reconeixement en haver estat destacats dos dels socis del Despatx per les prestigioses Guies Chambers Europe i Best Lawyers en els últims anys.

 

Destaca per la seva dilatada experiència en l’assessorament tant d’empreses i persones físiques en situació de crisi com de creditors afectats per la situació d’insolvència.

 

Bufete Marroquín ha participat amb èxit en la reestructuració de l’endeutament financer d’importants grups empresarials a Espanya, a més d’assessorar petites i mitjanes empreses en la consecució de solucions convencionals pre-concursals, aplicant mecanismes de primera alerta de la insolvència a fi de facilitar la continuïtat de l’activitat i la conservació del patrimoni. Així mateix, respecte a la insolvència de persones físiques, acompanyem als nostres clients en la tramitació del concurs consecutiu i sol·licitud del benefici d’exoneració del passiu insatisfet (BEPI).

 

El despatx ha acompanyat també a empreses i particulars com a Administració Concursal en nombrosos concursos de creditors nacionals i internacionals, facilitant solucions de conveni o assessorant empreses i multinacionals en l’adquisició d’unitats productives com a solució prioritària a la liquidació concursal.

 

Els serveis d’assessorament en reestructuracions i insolvència se centren en el diagnòstic i anàlisi de la crisi empresarial; assessorament en mesures de prevenció (inclòs el pre-concurs) i plans de viabilitat; en reestructuració o refinançament de l’endeutament amb organismes públics, entitats financeres i proveïdors, promovent la solució paraconcursal de la insolvència; assessorament en mesures de reestructuració organitzativa de l’empresa, especialment en l’aplicació de mesures laborals (expedients col·lectius d’extinció o suspensió, modificació de condicions laborals); direcció i assessorament en la tramitació de procediments concursals, des de la perspectiva del deutor concursat o del creditor (en aquest cas, procurant la recuperació del crèdit), per totes les seves seccions; direcció lletrada de litigis en els quals es reclama la responsabilitat dels administradors socials; i assessorament en la compra d’actius (unitats productives) i de crèdits de dubtós cobrament, amb realització de processos de revisió o due diligence.

 

 

Contacte de l’Àrea de Pràctica: