Els interessos de demora seran deduïbles en l’impost sobre societats segons sentència de Tribunal Suprem

 

El Tribunal Suprem fixa en la sentència de 8 de febrer de 2021 (Rec. 3071/2019) que, (i) els interessos de demora exigits per l’Administració en una liquidació d’un procediment de comprovació i, (ii) els meritats per la suspensió de l’execució de l’acte administratiu impugnat, tenen la consideració de despesa fiscalment deduïble en seu de l’Impost sobre Societats.

El Tribunal Suprem coincideix en la seva argumentació amb la qual ja compartia la Direcció General de Tributs en la seva resolució de el 4 d’abril del 2016.

En els següents enllaços trobareu la Sentencia i la Resolució de 4 d`’abril de 2016 de la Direcció General de Tributs.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.