Juan Llopis Marroquín

Dades de contacte

T 932 013 511
jllopis@bufetemarroquin.com
Bori i Fontestà, 6, 5º
08021 Barcelona | España

 

Idiomes de treball

Castellà, català i anglès

Àrees de pràctica

  • Laboral.
  • Litigació, Mediació i Arbitratge.
  • Propietat Industrial i Intel·lectual i Protecció de dades.
  • Concursal. Reestructuracions i Insolvències.

 

Formació

  • Llicenciat en Dret, Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Màster en Dret Internacional dels Negocis d’ESADE (Dret d’empresa).
  • Curs Superior en Seguretat Social i Dret Laboral, Centre d’Estudis Financers (CEF).

 

Experiència

En Juan Llopis es va incorporar a Bufete Marroquín l’any 2000 i va ser nombrat soci responsable de l’àrea de Dret Laboral l’any 2008, posteriorment també va ser nombrat responsable de l’àrea de Propietat Industrial i Intel·lectual.

 

Te una àmplia experiència en temes de negociació col·lectiva, tant en matèria de convenis col·lectius com de modificació de condicions de treball i reestructuració de personal, ha intervingut en nombrosos expedients de regularització d’ocupació, tant dins com fora del concurs de creditors.

 

Com part important de la seva pràctica professional hi ha que citar la representació de clients, en conflictes i litigis de naturalesa laboral, tant davant jutjats i tribunals com en negocis extrajudicials.

 

A més de col·laborar estretament amb les àrees de Dret d’Empresa, i Reestructuracions i Insolvències, assessora de manera recurrent en matèria laboral a tot tipo d’empreses i sectors, així com en totes aquelles qüestions laborals que es plantegin en el marc d’operacions mercantils.

Col·laboració doctrinal i docent

Juan Llopis ha participat en diverses ponències en el Postgrau de Gestió del Negoci Global de la Música de la Pompeu Fabra.

 

Pertinença a organismes oficials

Col·legiat nombre 27.173 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB).